Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Brox Dierbenodigdheden V.O.F. (met KvK-nummer: 78189543), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@brox.nl. U kunt ons ook bereiken op Facebook: www.facebook.com/brox.nl. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 – Producten en Werkwijze

Wij verkopen boxen voor honden gevuld met voer, snacks & speeltjes, deze zijn met uiterste zorg en nauwkeurigheid voor u samengesteld. We hebben geen juridische relatie met andere merken afgebeeld op onze website. De boxen zijn individueel samengesteld door Brox Dierbenodigdheden V.O.F. en Brox Dierbenodigdheden V.O.F. is niet geassocieerd met de producent van de inhoud.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice.

Wij vergoeden de verzendkosten van de boxen en in de store hanteren wij gratis verzending vanaf €20,-.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling op de aangegeven dag te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald heeft meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. Kiest u voor optie (b) dan begint de levertermijn opnieuw. Ontvangt u het product alsnog nadat de 14 dagen verstreken zijn en/of heeft u het bedrag van uw aankoop reeds terugbetaald gekregen of heeft u een vervangend product ontvangen. Dan bent u verplicht om het te laat ontvangen product te retourneren. Kosten voor het retour zenden van  producten zijn voor rekening van de klant. 

Artikel 5 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u deze heeft ontvangen, terugsturen. Producten die snel kunnen bederven en/of verouderen zijn uitgesloten van he herroepingsrecht. Retourneren kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@brox.nl .  Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag de doos openen maar de productverpakkingen moeten gesloten blijven. Na het openen van deze verpakkingen nemen wij deze niet retour.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. Is er wel schade ontstaan door het gebruik van een product, dan verwijzen wij u door naar onze leveranciers.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@brox.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen drie dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te kunnen geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Artikel 10 – Actievoorwaarden

Regelmatig bieden wij onze producten aan tegen kortingen. Deze kortingen zijn tijdelijk geldig. Per kortingscode mogen slechts twee abonnementen per huishouden (= uniek adres) worden afgesloten Wij behouden ons het recht voor om personen die misbruik maken van onze kortingscodes (zoals o.a. meerdere abonnementen afsluiten met gebruik van kortingscodes op hetzelfde unieke adres) op inactief te zetten. Deze personen krijgen hun geld geretourneerd en zullen de producten niet toegestuurd krijgen. Het is ons ten aller tijden bevoegd acties voortijdig te stoppen, veranderen en/of verlengen. Wij doen aangifte van personen die misbruik maken van kortingsvouchers, dat wil zeggen codes invoeren die zij niet op persoonlijke titel (via mail) hebben ontvangen.

Artikel 11 – Prijzen

Prijzen vermeld op de website zijn altijd inclusief BTW. Prijzen zoals vermeld op het moment van afsluiten en/of wijzigen van het abonnement kunnen zonder aankondiging worden veranderd op het moment van een wijziging van het BTW tarief. Jaarlijks mogen de prijzen van de abonnementen worden gecorrigeerd voor veranderingen in het algemeen prijspijl en/of inflatie. De consument is bevoegd op ieder moment zijn abonnement stop te zetten met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Andere prijsveranderingen worden altijd minimaal 14 dagen voordat de nieuwe prijs ingaat gecommuniceerd met de klant via e-mail. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De ondernemer is niet verplicht producten te leveren tegen de foutieve prijs.

Artikel 12 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een abonnement moet opgezegd zijn voordat de betaling voor levering van de producten voor die maand is voldaan. Abonnementen kunnen via het persoonlijke account van de klant worden gewijzigd en/of stopgezet. Wijzigingen die na de betaling voor de producten van de desbetreffende maand worden gedaan worden pas verwerkt in de bestelling van de maand erna. 

Brox Dierbenodigdheden

Kvk: 78189543
Btw: NL861295924B01

Algemene voorwaarden
Privacy Statement

Contact

Whatsapp: 06-22183778

E-mail: info@brox.nl